Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Thuiszorg

Zolang mogelijk zelfstandig wonen. Dat willen de meeste mensen. Maar dat gaat niet altijd goed. Bijvoorbeeld door ziekte en ouderdom of herstel na ziekenhuisopname. Vaak nemen kinderen, familie en buren de persoonlijke verzorging op zich. Maar dat kan een zware belasting zijn. In Nederland is er daarom ondersteuning mogelijk. Merk je dat iemand thuis verpleging nodig heeft? Of hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik en eenvoudige verpleegkundige handelingen? Hij of zij kan dan een beroep doen op de thuiszorg.

Wat is thuiszorg?

Een thuishulp of wijkverpleegkundige komt dan op afgesproken dagen of tijden aan huis. Bijvoorbeeld om te helpen bij het wassen, aan- en uitkleden of het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook het verzorgen van wonden, geven van injecties of bestrijden van pijn kan dan thuis gebeuren. Dat kan ook ‘s nachts.

Verzorging en verpleging

Als verzorging of verpleging nodig is, kan de huisarts dit aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je of je naaste kan dat ook zelf doen via regelhulp.nl. Ook een thuiszorginstelling kan de aanvraag doen.

Hulp in de huishouding (dus zonder verzorging en verpleging) kun je aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.

Voor thuiszorg en hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind je op ciz.nl.

Cultuureigen?

Op sommige plaatsen in Nederland bieden thuiszorgorganisaties hulp door mensen uit de eigen cultuur. Vaak weet je huisarts of dat in je eigen woonplaats ook bestaat. Er zijn een aantal voorbeelden:

  • Dunya Zorg en Welzijn is een interculturele thuiszorg organisatie die gespecialiseerd is in huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding. In de regio Rotterdam, Haaglanden en West Brabant. www.dunyazorg.nl
  • Kleurrijke zorg
    Passende zorg aan mensen met uiteenlopende culturele achtergronden, levensbeschouwing, geloofsovertuiging en individuele wensen. Gespecialiseerde thuiszorgorganisatie; 24 uurs zorg, huishoudelijke verzorging en verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging. www.kleurrijkzorg.nl
  • Samen verder en In voor zorg
    Thuiszorg Samen verder en In voor zorg versterken thuiszorg voor allochtonen.www.thuiszorgsamenverder.nl en www.invoorzorg.nl
  • Thuiszorg Avicen
    Richt  zich op multiculturele doelgroepen en dan specifiek die groepen waarbij taalbarrière, culturele en religieuze aspecten een belangrijke rol spelen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Gouda en Leiden. http://www.avicen.nl/
Laatste update op 30-10-2014