Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Verzorgingshuis

In een verzorgingshuis is extra hulp en ondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen, eten en naar bed gaan. Maar ook op psychisch, sociaal en huishoudelijk vlak. Je naaste houdt meestal de eigen huisarts, apotheek en eventuele andere behandelaars.

Wat is het voor zorg?

In een verzorgingshuis zijn verschillende mogelijkheden. Je naaste kan er bijvoorbeeld ook alleen overdag verblijven. ’s Avonds en ’s nachts neemt familie thuis de zorg dan weer over. Ook tijdelijk wonen is mogelijk, bijvoorbeeld om te herstellen van een operatie.

Hoe toegankelijk?

Om te wonen in een verzorgingshuis is een indicatie nodig van het CIZ voor 24-uursverblijf met verzorging, verpleging of begeleiding. Zie ciz.nl of informeer bij de huisarts.

Je kunt verzorgingshuizen vergelijken en zien of er wachttijden zijn op verpleeghuisvergelijker.nl Dit kan ook op kiesbeter.nl.

Cultuureigen?

Op sommige plaatsen in Nederland zijn er verzorgingshuizen voor mensen van de eigen culturele achtergrond. Vaak weet je huisarts welke dat in je eigen woonplaats zijn.

Laatste update op 30-10-2014