Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Onderzoek naar dementie bij mensen met migrantenachtergrond

Geplaatst op 18 maart 2013

Nederland vergrijst en verkleurt. De komende jaren zien we een sterke groei van het aantal ouderen. Ook het aandeel migrantenouderen zal sterk toenemen; de komende vijf jaar zal het aantal oudere migranten groeien van 210.000 naar 360.000. Met het ouder worden neemt ook de kans op dementie toe. Op dit moment hebben circa 235.000 mensen in Nederland de ziekte van Alzheimer, van wie 13.750 (6 procent) een migrantenachtergrond heeft. In 2020 zullen deze cijfers gestegen zijn tot respectievelijk 292.000 en 30.750 (11 procent).
 

De urgentie om meer inzicht te krijgen in de betekenis en effecten van deze ontwikkelingen voor de gezondheid van oudere migranten en hun mantelzorgers wordt de laatste jaren steeds duidelijker. In 2010 heeft kenniscentrum Pharos met de koepel van ouderenorganisaties CSO en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) gesproken over opzet, doelen en gewenste resultaten van een meerjarenprogramma Ouderen en Gezondheid. Hierbij werd het thema dementie als een van de speerpunten vastgesteld. Onderdeel van het Pharos-werkplan voor 2011-2012 was een onderzoek naar beleving, ziekte-inzicht en informatiebehoefte bij migrantenmantelzorgers. Pharos heeft gekozen voor een kwalitatieve studie onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mantelzorgers van dementerenden. Lees hier het onderzoeksrapport.