Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Ander risico op krijgen van kanker

Geplaatst op 30 januari 2013

Mensen van allochtone afkomst hebben een ander risico op het krijgen van kanker vergeleken met (autochtone) Nederlanders. Dit komt door verschillen in blootstelling aan (andere) risicofactoren, zowel in hun land van herkomst als in het nieuwe verblijfsland. Mensen uit niet-Westerse landen hebben vaker een lager risico. Dit blijkt uit een promotie onderzoek van Melinda Arnold van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lees op de website van Pharos het hele bericht.