Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Taalproblemen in de apotheek

Geplaatst op 02 januari 2013

Turkse en Chinese ouderen hebben de meeste problemen in de apotheek, vooral vanwege taalbarrières. Dat blijkt uit een onderzoek onder 186 ouderen met een migrantenachtergrond dat is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijnengebruik (IVM), onderzoeksinstituut Nivel en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA). Door meer werk te maken van communicatie met deze doelgroepen, kunnen apothekers volgens de organisaties betere farmaceutische zorg verlenen.

Apothekers zouden zich voor oudere migranten meer kunnen profileren als zorgverleners die niet alleen medicijnen geven, maar ook advies en ondersteuning. Daarnaast doen ze er goed aan zich te verzekeren dat iemand kan communiceren met deze ouderen. Migranten op leeftijd hebben vergeleken met autochtone ouderen vaker een gezondheidsachterstand. Ze hebben meer aandoeningen, hebben er meer last van en slikken ook veel medicijnen. Uit het onderzoek blijkt dat hoge bloeddruk, diabetes en een te hoog cholesterol het meest voorkomen.

Taalproblemen

Studenten interviewden voor het onderzoek bijna 200 Amsterdamse ouderen met een Chinese, Turkse en Surinaamse achtergrond. De gemiddelde leeftijd is 66 jaar. 93% van hen gaat nog zelf naar de apotheek, meestal 4 tot 6 keer per jaar. Turkse ouderen gaat het vaakst, tussen de 7 en 12 keer per jaar. De taalproblemen bij de apotheek zijn voor Chinese ouderen het grootst omdat zij de apothekers niet kunnen verstaan, en de etiketten, bijsluiters en andere voorlichtingsmaterialen niet kunnen lezen.

Websites voor mantelzorgers

Bij de communicatie spelen ook de mantelzorgers een grote rol. Mantelzorg is voor deze ouderen vanzelfsprekend, bij voorkeur verleend door hun kinderen. Voor hen heeft het IVM in samenwerking met ouderenorganisatie Netwerk NOOM en Marokko Media deze website ontwikkeld met meer informatie en hulpmiddelen om hun zorgtaak te vergemakkelijken. Mantelzorgers voor Chinese, Turkse, Marokkaanse, Creoolse en Hindoestaanse ouderen vinden hier onder andere informatie over hoe de zorg in Nederland geregeld is, de meest voorkomende ziektes en informatie over het goed gebruik van medicijnen. Ook kunnen mantelzorgers lezen waar zij terecht kunnen als zij zelf overbelast raken. De komende weken wordt de informatie uitgebreid met specifieke etnische informatie. Er wordt ook een koppeling gemaakt met communities en social media.