Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Mantelzorger depressiever door zorgdruk

Geplaatst op 05 augustus 2012

40 procent van de mantelzorgers die patiënten met dementie verzorgen, heeft door de zorgdruk na een jaar last van klachten als depressiviteit en angst. Dit is uit het promotieonderzoek van Karlijn Joling gebleken. Dementie heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving. De meeste patiënten wonen thuis en worden dagelijks verzorgd door een familielid. Uit een eerder Amerikaans onderzoek bleek dat familiegesprekken effectief kunnen zijn.

Familiegesprekken zijn bijeenkomsten waarin een deskundig gespreksleider de mantelzorger en diens familie en vrienden informatie geeft over dementie en helpt om steun te creëren voor de mantelzorger. Joling heeft onderzocht of een vergelijkbare aanpak ook werkt in de Nederlandse situatie. Ruim 192 mantelzorgers namen deel aan het onderzoek. Familiegesprekken bleken in de Nederlandse situatie weinig te helpen om depressie en angststoornissen te voorkomen. En bleek ook niet in staat de ervaren zorgstress te verminderen. Wel voelden mantelzorgers die deelnamen meer begrip van hun familie.

Voldoende aandacht

Karlijn Joling concludeert dat in Nederland al veel ondersteuning voor mantelzorgers wordt geboden, zoals begeleiding door huisarts of casemanager. Hierdoor boden de familiegesprekken waarschijnlijk weinig meerwaarde. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht voor effectieve ondersteuning is. Dat blijkt wel uit het hoge percentage mantelzorgers dat een stoornis krijgt. Door de vergrijzing zal het aantal dementiepatiënten alleen maar toenemen. Dat is een reden om goed aandacht te hebben voor de positie van de mantelzorger.