Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Onwetendheid over orgaandonatie bij Nederlandse moslims

Geplaatst op 15 mei 2012

Het CBS bracht april 2012 een rapport uit over de houdingen onder Nederlanders ten aanzien van orgaandonatie en orgaanontvangst. Mohammed Ghaly, universitair docent islamitisch recht en ethiek aan de Universiteit Leiden, schreef in Trouw een opiniestuk hierover. Wat in het oog springt in het CBS-artikel is dat Nederlandse moslims meer geneigd zijn een orgaan te ontvangen dan te doneren. Dan ligt een oppervlakkige conclusie op de loer. Mohammed Ghaly nuanceert dat.

Ghaly geeft aan dat Nederlandse moslims twijfelen of het doneren en het ontvangen wel mag van hun godsdienst. Want Nederlandse moslims willen ook minder vaak een donororgaan ontvangen dan andere Nederlanders. Arabische publicaties erover zijn er niet. Ghaly vindt deze houding negatief en wil verandering. Om een positiever houding te bereiken, moet er volgens hem aandacht besteedt worden aan zowel de religieuze als de sociale aspecten van deze problematiek.

Veel vragen

Wat religieuze aspecten betreft: dit zijn vragen waar moslims dan mee zitten. Wat is hersendood en zijn de criteria voor hersendood aanvaardbaar vanuit een islamitisch oogpunt? In hoeverre mag een mens beslissen over het eigen lichaam na de dood? Als mijn orgaan naar een alcoholist of een islamhater gaat, ben ik dan in het hiernamaals aansprakelijk voor de zonden die zijn begaan met mijn orgaan? Wat sociale aspecten betreft: hoogopgeleiden hebben vaker een positieve houding ten opzicht van orgaandonatie dan laagopgeleiden. Ook dat speelt helaas een rol bij de Nederlandse moslims.