Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Allochtone mantelzorg voorbeeld van actief burgerschap

Geplaatst op 22 juni 2012

Uit een onderzoek van Nicis Institute, de Universiteit Twente en de steden Almelo, Enschede en Hermelo is gebleken dat allochtone mantelzorgers het goed doen in Nederland. Onderzoekers voerden gesprekken met Nederlandse mantelzorgers en met mantelzorgers met een allochtone achtergrond. Allochtone mantelzorgers proberen zoveel mogelijk zelf te doen voordat zij de hulp van een overheidsinstantie inschakelen. De verantwoordelijkheid voor zorg ligt volgens hun zowel bij het eigen netwerk als bij de overheid.

Verschil autochtonen

Autochtonen kijken vooral naar de overheid. Allochtone mantelzorgers zijn daarnaast meer bereid om extra zorg te verlenen dan autochtonen. Dit komt voort uit hun eigen opvattingen. Maar ze voelen ook meer druk vanuit de omgeving. Zorg voor de familie is een belangrijk onderdeel van de cultuur. De druk van de omgeving kan leiden tot spanningen en conflicten. Vooral voor jonge allochtone vrouwen kan mantelzorg werken als een fuik. Het krijgen van een baan, relatie of kinderen blijkt soms al moeilijk te combineren met de intensieve mantelzorgtaken. De onderzoekers adviseren de familie om te praten over de taakverdeling. Huisartsen zouden hier een rol in kunnen spelen.

Meer aandacht zorginstellingen

Het aantal hoogbejaarde allochtonen en daarmee de vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Over een aspect zijn de verschillende onderzochte allochtone groepen het eens: een verzorgings- en bejaardentehuis is onbespreekbaar! Woningcorporaties en zorginstellingen zouden daar wat meer handen en voeten aan moeten geven. Voor informatie zie het rapport 'Zorg dragen zorg vragen'.