Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Meer mantelzorgers overbelast

Geplaatst op 27 maart 2013

In 2008 waren 3,5 miljoen Nederlanders actief als mantelzorger. Hiervan zijn 450.000 mensen zwaar belast of overbelast; dit aantal steeg tussen 2001 en 2008 met 50%. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Gebrek aan tijd en emotionele en/of lichamelijke belasting kunnen leiden tot stress, uitputting en overbelasting. Bovendien kan er bij de mantelzorger een gevoel van onmacht ontstaan als degene die hij of zij verzorgt bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek is of wanneer er als gevolg van ziekte sprake is van karakterverandering bij de zorgvrager.

Mantelzorg kan dan 'ontsporen': de zorg wordt met de beste bedoelingen gegeve, maar ondanks die goede wil krijgen zorgvragers onvoldoende adequate zorg. Ontspoorde mantelzorg kan zich op zes verschillende manieren uiten:

  • Psychisch, verbale agressie door overbelasting;
  • Lichamelijk, bijvoorbeeld het vastbinden als de mantelzorger even boodschappen moet gaan doen of het verkeerd toedienen van medicijnen door onwetendheid;
  • Verwaarlozing, zoals ondervoeding, uitdroging of slechte hygiëne;
  • Schending van rechten: de zorgvrager niet meer betrekken bij besluiten over zijn of haar leven;
  • Financieel: het inperken van financiële vrijheid of het toe-eigenen van spullen zonder instemming van de betrokkenen;
  • Seksuele grensoverschrijding: als de mantelzorger onbedoeld over seksuele grenzen heen gaat, bijvoorbeeld door miscommunicatie.

Situaties van ontspoorde mantelzorg beslaan doorgaans verschillende van de hierboven beschreven vormen. MOVISIE, de organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van mantelzorg, komt in juli 2013 met een stappenplan voor signaleren en handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg.

Lees meer op de website van Movisie.