Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Nieuwe websites voor mantelzorgers oudere migranten

Geplaatst op 20 december 2012

Voor mensen met een niet-westerse afkomst die voor hun familie of naaste zorgen, worden er diverse websites ontwikkeld met informatie over hoe zij de zorg makkelijker kunnen maken. Familieleden, vrienden of buren van allochtone ouderen nemen vaak een groot deel van de zorg op zich en kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Met de informatie en hulpmiddelen op de websites zijn mantelzorgers beter in staat zijn de zorg toegankelijk te maken en te verbeteren. De focus ligt op medische en farmaceutische mantelzorg en ook op lastenvermindering voor de mantelzorger zelf.

Er zijn 5 verschillende websites in de maak: voor mensen met een Marokkaanse, Surinaamse, Turkse, Chinese, en Hindoestaanse achtergrond. Op de websites staat bijvoorbeeld hoe de zorg in Nederland geregeld is, welke initiatieven er zijn om de mantelzorg te verlichten, informatie over veelvoorkomende ziektes, voorlichting over het goed gebruiken van medicijnen en ervaringsverhalen. De websites worden ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het project 'Meer Mantelzorg'.

 

Meer Mantelzorg

Het project Meer Mantelzorg wordt gefinancierd door ZonMw, een fonds van de overheid dat gezondheidsonderzoek financiert. Het IVM werkt binnen het project samen met onder ander Netwerk NOOM, Marokko Media en het Nivel. In januari 2013 zijn de sites live.